Český jazyk English language

Vakuové technologie | VacuumTech s.r.o.

Technologie

Vyrábíme zařízení díky rozsáhlému know-how v oblasti vakua.

Dodáváme jednoduchá zařízení pro laboratorní potřeby i rozsáhlé technologické celky pro průmyslové využití.

Všechny technologie jsou velmi šetrné k životnímu prostředí a splňují všechny ekologické normy a technologické požadavky.

vacuumtech vakuové pece

Vakuové pece


Vakuové pece jsou určené pro odplyňování, pájení, žíhání, kalení, tavení, popouštění aj. ve vakuu nebo v atmosféře inertních plynů.

Příkladem použití vakuové pece může být potřeba odstranění materiálového pnutí po tvářecích procesech, čištění povrchu dílců (odplynění), kapilární pájení apod.

Vyráběná zařízení se vyznačují kvalitní konstrukcí, jsou řízené manuálně nebo průmyslovým počítačem s možností archivace údajů technologického procesu. Vyrábí se pro použití v oblasti nízkého a vysokého vakua nebo v atmosféře inertního plynu.

Vakuové napařovací zařízení

Vakuová napařovací zařízení


Jsou určena především k nanášení tenkých vrstev kovů i nekovů na širokou škálu materiálů. Vytváření vrstev touto technologií, kdy se materiál za vysoké teploty a ve vysokém vakuu odpařuje a následně kondenzuje na povrchu substrátu, vzniká celistvá homogenní vrstva. Na napařeném povrchu se odráží kvalita podkladu. Nedílnou součástí technologie je předúprava. Využití je v oblasti optiky, elektroniky, sklářství, potravinářství atd.

Vakuové naprašovací zařízení

Vakuová naprašovací zařízení


Vakuové, jinak též magnetronové naprašování, je určeno k nanášení tenkých vrstev kovů na kovový i nekovový substrát. Princip spočívá v nanášení vrstvy v ionizované plazmě. Materiál, který nanášíme, je upevněn v magnetronu a ve vysokém vakuu, za připouštění inertního nebo reaktivního plynu, je iontově bombardován. Molekuly tohoto materiálu dosáhnou určité energie a jsou směřovány směrem k naprašované vsázce. Výhodou tohoto procesu oproti napařování je transfer částic tarotů za velmi nízkých teplot, tedy nedochází k deformaci substrátu.

Technologie těchto zařízení se využívá v sklářském a automobilovém průmyslu, optice, elektronice, k dekoračním účelům, ale i ve strojírenství, např. k nanášení tvrdých vrstev.

Vodíkové pece

Vodíkové pece


Tyto pece slouží k termomechanickým procesům. Jedná se o pájení, syntrování a čištění kovového materiálu. Užití je především ve strojírenském průmyslu.

Plasmové, mikrovlnné a ultrazvukové zařízení

Plasmové, mikrovlnné a ultrazvukové zařízení


Plasmová, mikrovlnná a ultrazvuková zařízení jsou vhodná pro čištění povrchů, odstraňování povrchového pnutí. Tyto technologie se velmi významně uplatňují před samotnou depozicí vrstev technologiemi naprašování a napařování.

Vakuové sušící pece

Vakuové sušící pece


Sušící vakuové pece slouží k vysoušení povrchů různých substrátů ve vakuu. Využívají se v chemickém, potravinářském, automobilovém, strojírenském, elektrotechnickém, farmaceutickém průmyslu.